Băng tải đường cong

  • curve conveyor

    băng tải đường cong

    Băng tải đường cong có thể đáp ứng các yêu cầu vận chuyển hàng đơn lẻ dán nhãn đồ uống, chiết rót, làm sạch và các thiết bị khác, đồng thời có thể tạo hàng đơn thành nhiều hàng và đi chậm, để tạo ra khả năng lưu trữ và đáp ứng yêu cầu cấp hàng loạt của máy tiệt trùng, bệ bảo quản chai và máy đóng chai lạnh. Chúng ta có thể làm cho đầu và đuôi của hai băng tải xích thành chuỗi hỗn hợp chồng lên nhau, để thân chai (lon) ở trạng thái động Nó có thể thỏa mãn áp suất ...