Hướng phát triển của băng tải trong tương lai.

Băng tải là một trong những công cụ vận hành chủ yếu của các doanh nghiệp hiện đại, máy móc thiết bị hậu cần, là cơ sở tổ chức hợp lý quá trình sản xuất hàng loạt và cơ giới hóa. Đối với các doanh nghiệp logistics bên thứ ba, băng tải là cơ sở vật chất kỹ thuật để tổ chức các hoạt động logistics, nó phản ánh năng lực logistics của doanh nghiệp.
Băng tải là cơ sở vật chất của hệ thống logistics. Với sự phát triển và tiến bộ của ngành hậu cần, các trang thiết bị hậu cần ngày càng được cải tiến và phát triển. Trong lĩnh vực thiết bị logistics, nhiều thiết bị mới tiếp tục ra đời, giúp giảm đáng kể cường độ lao động của con người, nâng cao hiệu quả hoạt động logistics và chất lượng dịch vụ, giảm chi phí logistics, đóng vai trò quan trọng trong hoạt động logistics và thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của logistics.

Trong tương lai, băng tải sẽ phát triển theo hướng phát triển quy mô lớn, mở rộng phạm vi sử dụng, phân loại nguyên liệu tự động, giảm tiêu hao năng lượng, giảm ô nhiễm và các khía cạnh khác.

1. Tiếp tục phát triển lên quy mô lớn. Quy mô lớn bao gồm khả năng vận chuyển lớn, chiều dài máy đơn lớn và góc vận chuyển lớn. Chiều dài của thiết bị vận chuyển thủy lực đã lên tới hơn 440 km. Chiều dài của một băng tải đã gần 15 km, và đã có một “con đường băng tải” gồm nhiều bộ nối bên A và bên B. Nhiều quốc gia đang khám phá một cấu trúc băng tải hoàn hảo hơn cho quãng đường dài và công suất lớn liên tục. vận chuyển vật liệu.

2. Mở rộng phạm vi ứng dụng của băng tải. Sự phát triển của nhiệt độ cao, điều kiện nhiệt độ thấp, vật liệu ăn mòn, phóng xạ, dễ cháy trong môi trường làm việc, và có thể vận chuyển băng tải vật liệu nóng, dễ nổ, dễ kết tụ, dính.

3. Kết cấu của băng tải có thể đáp ứng các yêu cầu của việc điều khiển tự động hệ thống xử lý nguyên liệu cho một máy duy nhất. Ví dụ, băng tải xe đẩy được bưu điện sử dụng để phân loại bưu kiện tự động nên có thể đáp ứng các yêu cầu của hoạt động phân loại.

4. Giảm tiêu thụ năng lượng để tiết kiệm năng lượng đã trở thành một khía cạnh quan trọng của nghiên cứu y tế trong lĩnh vực công nghệ giao thông vận tải. Mức tiêu thụ năng lượng 1km trên một tấn nguyên liệu đã được coi là một trong những chỉ số quan trọng của việc lựa chọn băng tải.

5. Giảm bụi, tiếng ồn và khí thải do các băng tải khác nhau tạo ra trong quá trình hoạt động.


Thời gian đăng: 03-03-2021