Con lăn điện

  • Power roller

    Con lăn điện

    Băng tải con lăn điện và máy quay tang trống bằng thép không gỉ có ưu điểm là cấu trúc đơn giản, độ tin cậy cao và bảo trì thuận tiện. Các chức năng này có thể mang lại cho bạn những lợi ích doanh nghiệp to lớn, hiểu được công việc cụ thể của nó. Đường con lăn được sử dụng để kết nối và lọc dễ dàng giữa các băng tải. Nó có thể tạo thành một hệ thống vận chuyển hậu cần phức tạp với nhiều đường lăn và thiết bị vận chuyển khác hoặc máy móc đặc biệt để đáp ứng các yêu cầu quy trình khác nhau. Việc xếp chồng ...