Con lăn vuông

  • Square roller

    Con lăn vuông

    Quá trình sản xuất con lăn vuông chủ yếu bao gồm tiện ban đầu của thân con lăn, cân bằng tĩnh ban đầu, lắp can thiệp và hàn đầu trục, tiện tinh và cân bằng động tốt. Nếu dung sai ứng xử, chẳng hạn như độ tròn, hình trụ và độ thẳng, được yêu cầu nhỏ hơn 0,2mm, máy mài hình trụ trên hoặc máy mài cuộn được yêu cầu để mài sau khi hoàn thiện. Nếu độ cứng bề mặt được yêu cầu, thì quá trình xử lý nhiệt nên được thêm vào. Sau khi con lăn được ...